Algemene Voorwaarden

Wij hebben algemene voorwaarden opgesteld die duidelijkheid moeten scheppen en die naar ons inzicht eerlijk zijn voor de diensten die wij verlenen.